.

!

, , . :

,

, - .

ა =

ა ა. აა აა ა. ა ა, ა . : ა- ა

აა. ა, აა აა. ა აა . ა, ა , აა აა ა, ა აა ააა აა. აა ა , , ა

ა, ა . აა აა ა. ა ა : ა.

ო =

ო ააა ო ო, ა ა ოო. ოო ო ოო ა ოო, ოა , ო ო . ოო-ო ო აოა, ოოა

ო, ო ა ოო ოა ა ოოო ოაა ო ოო, ა ოა ოა ოა ო ა. ოო, ოა ოო, ო ო-ო ო ოო-ო ა, ოაა ო. ა ა: აო

ა ო ო.

ე = ,

ე-ო ოა, ოეო. ოა, ო ო ო ა ოო ე ოაე. ო ეოოა აა ეე, ოე აა ე. ა ე ა ო ო ოე, ო ოე. ო ა ეეა: ო

ოოო აეა ეა ააა. აოე ო ა ო ე ეოო.

ნ =

ო ნეე

ა ოოა ონ ო ოე ეე ონა ა აე ოეო ოეო ეეა. ა ე ნენოე ნ, ოეენნე ნო ნოო ოან, ე ო ო ოო ნეენე აო ნეეოენნოო ოო. ენენნოე, ო ნეოო

ოააო ო ეე, ეო ანენნა ნა.

ი =

ნა ოოე ა ეონო, ო ოო, ნეონო. ო ოენ ეე ეე ნი ა ნე იე ნა, ოო, ა ოეე. ნო ო, ეა ეეო ონა, ნაონე, იეაა, ე ააიაა ი ო ენ ი აია, ო ეონ იაე. ეა

ოოიი ო ნა ა ო ნეე ა ან ი.

ტ =

ონა ეა იაეტ, ააა ია. ნე იატ ეოენო.

ტო, ოენ ოოო იაეტ? იი .

ნე ტო ოო. ტეე ოო, ნე იატ ეოენო.

ეტო ტონო, აა ან ტოინ. ონა ოტო ეტ, ე ტო. ე ანო ნე ე.

ა ტა, აი , ნაიტ, ე ნე აატ ოო. ა ტო ეეეაეტ ე ოოინოე.

რ =

ააა ოა როტა ნაო იეტ ოერნია ერ. იეტ ეო რანე, ე ონ ტე იიტ. იეტ ე როტო აეტიტ, ონარიტ. ტტ ოა ტო ნე ტო ო იტიეო იენიი, ო რტო ინოტი ი როეე. ირე ე როტო. ააა

იეტ როტინია რანე, ე ონ ტე იიტ, ოტ ი ე. როოო ტტ ნეტ ნიაი რეიეტ ერე აო. ა აე ეე რტატ.

ს =

ნაინაეტს ირა ორო ს ოან რტო რტს სე ოტ სე. ესი ტე აეტტ რანე, ე აეტი ტ, ტო როი ორო ტეე ე ნე იატ ა სოი ე. ოასტს ნა აა ნაიო იიტს ანსო.

ეტი ტრო სო ანს ნე სტი. ნაა ტა.

ი არტირ, რას ო ოე. ოსტანოიის ნა ტორო ეტაე, ოო რისიას, ნე რეტს ი ტო-ნი ნი, ნე სსაეტს ი ია სერ. ო სოსე ტიო. ა ინტ ტ, რეის იტი ნი.

ლ=

ნიაო ოასნოსტი ტოტ ოენტ ნე ოსონაალ. როისოილა ნეინნა ეტსა ირა. ნო ენ ე სერენო სოსალო ო ლოეო. სა ირა ოროა იენნო ტე, ტო აო-ტო ოენტ რიოიტ ონოენიე. ტ ერესტაე ირატ ი ნაინაე იტ ირო. ა

ოსლენი ო ირალ ტა ალო, ტო ტეერ ენ ლ ნ იტო ნერასტრაენნოო ონოენი.

ვ =

ე როი, ოენ რანო ონლ, ტო ვროსლა ინ ეტო ტა ე ირა. ოე ლი ტა სტრასტნო ონტს ა ტეი ელი, ოტორე ონი ერე სოო სტავტ? ვე ვნაალე ონი საი, ო სვოე ელანი, სტავტ ერე სოო ეტი ელი. აალოს , ვსე ლი

სლოვნოსტ! ე ოორატს ი ო ე რაოვატს? ნო ოა რიოიტ ვონოვენიე, ავაე ო ტო, ტო ირა ეტო ტოლო ირა.

ოო ვო, ვრ ოტილ სტრა. ნე ო ოტრტ ვერ, ტაა ა ვერ ენ ალა ოასნოსტ. ოვორტ, ვროსლე ინოა ოატ სერტელნ ოასნოსტ ოე. ნო ოასნოსტ ოლნა ტ იენნო სერტელნო, ინაე სლა ოლოს ესტოო ვსტვა ნე

როეტს სვო ტოლსტ ო ვროსლოო. რეენა ოა ტონე. ონა აე სლიო ტონა. , ეტი, ასტო აეს ნა სტოესტე, ოა ოტს ნეეო.

კ =

ვერნლს ნა ოლ-ეტაა ვვერ ი ნაალ ოსტორონო ოორევატ ოკრესტნოსტი ერე ოკნო ოეა. ვსე რეიე ნი ინტიი ენ ესტვოვალა ისრავნო, ი სტრა ვონიკალ ტოლკო ტოა, კოა ლო ესტვიტელნო ოასნო. ესტნო ოვორ, ი სა ეტო ივლლს! კაკ

ტო ა ოსლენი ო, როვეენნ ვ ონასტრე, ენ ოვილის კაკიე-ტო სვერესტესტვენნე სოსონოსტი. ესტოე ვსტვო.

მ =

ნეარომ მესტნე რეტა ე ერალი მენ ა მასტერა. ოტი ვსეა სტანოვილს კოროლემ. ი ნა სე რა ვნტრენნი ოლოს მენ ნე ომანლ ერე მინტ ვ კრონე ერევა ვ ოტალენიი ოტ კორკა ოეა ონარილ ოროო ამასკიროვანნ ასა. ვ ონო რასელინე მე

ვ სტვოლიკოვ კლენა სიელ სან ტროინ. ოვოივის ს ავიკო, ესმნო რიოტკრლ ორტოკ ი ვოლოლოსა კრიკნლ:

ა!

ეტო ონაალო ვსტრელ. ააა ოა როსტა ვიეტ როტივნიკა ი კრიკნტ ა. კტო კრიკნლ ერვმ, ტოტ ილ როტივნიკა. აე ინტერესნეე: ნე როსტო ილ, ა სელალ ეო სვოიმ ვოინომ. ა სამ ი როსტ ვოლნ სტრელკოვ ონიმ მაომ სტალ კოროლემ.

პ =

სან ნაპრენნო ავერტელ ოლოვო, პტას ვიეტ ტოო, კტო ეო პოსტრელილ. ნო მენ სკვო რაელ ნას ლისტვ, ა ეე ვ ტემნოტე პოეა, ონ ვიეტ ნე მო.

სიი ნა მესტე, სკაალ სკვო ორტოკ.

სან ნაკონე ვიელ მენ.

პოკა სიი ნა მესტე, პოვტორილ , სლოივ რკი რპორომ. ოროო სიი. სპს ვნი ი პრიტვორტს პროსტმ სნაპერომ. ა ტ სლა ი სმოტრი.

სან ალალს ი კივნლ. კოროლემ ემ ე ნე სტატ. ოე მოეტ ტოლკო პერეოიტ ი-პო ვლასტი ონოო კოროლ ვო ვლასტ როო. ნო ირა ოტ ეტოო ნე სტანოვიტს ნეინტერესნო. ნაოოროტ, ს პოვლენიემ კოროლე ი ნაინაეტს პო-ნასტოემ ინტერესნა ირა. ნაინაეტს

ინტრია ი კოვარსტვო.

უ =

პოსტრელენნ სნაპერ ი რარა ვოლნ სტრელკოვ პერეოილ ვ რარ სოლატ კოროლ. ტეპერ ლ კოროლ, ა სან მო სტრელოკ. ვ ეტო ირე ნიკოო ნე უივალი, მენლას ტოლკო როლ იროკა. ი ეტო ნალეალო ისპოლოვატ, ვე კრომე ნას ს სანე პოკა ნიკტო ნე ნალ,

ტო უე კოროლ. ი ტო სან უე ნე ვოლნ სტრელოკ, ა მო ვოინ.

ვნაალე ტოლკო ვნაალე! ირატ ვსე პროტივ ვსე. ვნაალე ვსე ტვოი ვრაი, ი ირატ ოენ პროსტო. სნო, ტო ნაო ელატ. ნო კოროლ პრიუმალ ე. ა ეო აუმკი პროსტ ტოლკო ნა პერვ ვლ.

ვოოე-ტო ლა ირა ეტო პრიტვორსტვო. ნო ეტო პრიტვორსტვო ე კოვარსტვა! ონო როლი ვ ირა ვატ პონტნ ი ეტკო აან. ა ვ კოროლე სამოე ტრუნოე ლო ეტო სოორაიტ, კტო კაკუ ირაეტ როლ. კტო კოროლ, კტო სნაპერ, კტო რუ, კტო ვრა. ოტ ეტოო

ავისელო, ტო ნალეიტ ელატ. პორო ვონიკალი პრმო ნემსლიმე ოლოვოლომკი, ემ-ტო სმუტნო ნაპომინავიე მნე ინ ნა ორატნო სტორონე ლუნ. ა ი ატელ რასსკა ო ეტო ინი.

დ=

იორაა ონოო სტრელკა, ოსტორონო ვლნულ ი დვერი პოდედა. ს ეტო ტოკი სან ლ პოტი ნეამეტენ, ა სამ ლ კაკ ლადონი. ესლი ველ ეტიმ პუტემ, ტ მნე სანინმ სოლდატომ. ნო მედლიტ ლო ნელ უსლალ, კაკ ლიტ, იდუი სვერუ,

ოსტანოვილს ნა ვტორომ ეტაე, ი ი-ტო ოსტორონე ლეკიე ნოი დვინულის კ ვოდუ. ვსე ლო სნო. პო-ვროსლომუ რეიტელნო ოტვორილ დვერ ი ტვერდო პოსტუპ ველ ნარუუ. დვერ ა მნო ალოპნულას, პოკაალ სანე ნაკომ პრიოტოვს სტრელტ. ა სამ სტალ პრიტვორნო

კრასტს ვდოლ სტენ, პოვერნუვის ეაიტნო სპინო კ ვოდუ ი პოდედა.

ოსტორონო პრიოტკრვ დვერ, ვიკა უვიდელა კრადუეოს მენ ი ნემედლენნო კრიკნულა:

ა!

ვიკა პოვერილა, უდტო პროსტო ოე, ი პოდსტრელილა მენ პერვო. ნო დლ მენ ეტო ეე ა ლო სოვერენნო ნეოპასნმ: დელო ვ ტომ, ტო კოროლ ნელ პროსტო ვტ ი პოდსტრელიტ. კოროლ ნეუვიმ დლ ვსტრელოვ. ი სამ კოროლ ტოე ნიკოო პოდსტრელიტ ნე მოეტ:

კოროლი ნე ვოტ, ა ტოლკო რასპორატს. კოროლ აიატ ეო ვოინ. ტო კოროლ უიტ, ვრაუ ნეოოდიმო ადეტ ეო რუკო. ნო რუკო ადეტ მენ ვიკა ნიკაკ უე ნე მოლა, პოტომუ ტო ეე ტუტ ე პოდილ სან:

ბ =

ვიკა, ა!

ტეპერ ვიკა სტალა ვასსალომ სანი. სტატ კოროლემ სან უე ნე მო, ნო ონ ვპოლნე მო სდელატ ვ მოემ კოროლევსტვე ნეპლოუ კარერუ. ლავნოე დლ ნეო ნე პოპასტს ნა ლაა უომუ. პერვ პოსლე კოროლ ეტო ნე კოროლ, კონენო, ნო პოტი კოროლ!

მოე მალენკოე კოროლევსტვო სოსტოლო ი ლდე, კოტორე სუმელი უვიდეტ დრუ დრუა. კტო კოო უვიდელ პერვმ ეტიმ ი ოპრედელლას იერარი. ნას ოკრუალო ნეივესტნოე, ნევედომოე. ნევიდიმე ნამ ვოლნე სტრელკი ი ბო უი არმი. მო ადაა ბლა სობრატ ვსე მესტნ პოდ

სკიპეტრომ მოე დერავ.

გ =

მოი დელა პოლი ვ გორუ. ტეპერ უ მენ ბლო უე დვა ბოა. ვსეგო ვ სნაპერა უასტვოვალო სეგოდნ სემ ელოვეკ. ვსე, კრომე მენ, ნეერკოვნე. ეტო დელიკატნო ვსნილ პრი პერვომ ე ნაკომსტვე. დაე პოსტოვ ვ სრედუ ი პტნიუ ნიკტო ნე სობლდალ. და, ოტუ ეოდორუ ბ ნე

პონრავილს ტაკო კრუგ მოეგო ობენი.

ნო ტეპერ დუოვნა ინ ბლა დლ მენ ნეაკტუალნა. ნუ, ნე სოვსემ ნეაკტუალნა ტეპერ პერედო მნო სტოლა ნელეგკა ადაა უვიდეტ ი აკნუტ ოსტალნ პტერ. ი დლ რეენი ეტო ადაი მო ნეპრინანნ გენი ბლ სოვსემ ნე ლინიმ! სამ , ბუდუი კოროლემ, აკნუტ

ნიკოგო ნე მოგუ. ატო კოროლ მოეტ ბოლეე ილი მენეე ბეოპასნო რაგულივატ პო დვორუ, პოპროსტუ ვსმატრივა უი ბოოვ ი სოობა ობ ი დისლოკაიი სვოიმ სტრელკამ. ადეტ კოროლ ნეამეტნო დლ პრიკრვაი ეგო ბოოვ პოტი ნევომონო, ტაკ ტო ეტა სტრატეგი ნეპლოა. ნო

გორადო ეეკტივნეე ვვესტი პროტივნიკა ვ აბლუდენიე.

.

https://emosurf.com/post/3899
https://www.factroom.ru/sovety/how-to-l … r-alphabet